Dėl euro įvedimo

Pranešame, kad vykdydami Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-201 patvirtintas Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laipotarpiu rekomendacijas, mokestiniame pranešime galutinę kainą už suteiktas paslaugas skelbiame ir eurais. Informacija apie visus pastovius tarifus yra paskelbta kiekvieno namo skelbimų lentoje.