Visos pastatų priežiūros paslaugos

Kodėl namui tokia svarbi nuogrinda?

       Nuogrinda – prie pat namo esantis nežymus grindinio pakilimas, kuris saugo, kad lietaus ar tirpstančio sniego vanduo tekėtų ne pamatų link, bet tolyn nuo namo.

       Kelis dešimtmečius netvarkytos nuogrindos gali susilyginti su likusiu grindiniu ar net įdubti, todėl visas vanduo tekėtų į pamatus. Vandens perteklius gadina namo pamatus: betonas tampa nebe toks patvarus, rūdija armatūra, o drėgmė smelkiasi į rūsius ir randasi pelėsis. Nuogrindose ima augtis augmenija, žolė, medeliai, kurių šaknys taip pat gadina namo pamatą. Norint išvengti šių problemų, būtina pakelti nuogrindą ir padaryti nuolydį nuo namo.

       Pamatas – svarbiausia namo dalis, pagrindas, nuo kurio priklauso namo konstrukcijos stabilumas. O tam, kad būtų saugus pats pagrindas, būtina rūpintis nuogrindomis. Tvarkingos namo nuogrindos – ne tik investicija į stabilius ir ilgaamžiškus namo pamatus, bet ir tvarkingas estetinis vaizdas.